Rejestracja tel. 601 689 667
693 440 644, 68 454 64 45(6)
ul. A. Krzywoń 2
65-001 Zielona Góra

Obsługa pacjenta

Dla Państwa wygody umieściliśmy do pobrania dokumenty, niezbędne przy skorzystaniu z usług Specjalistycznego Centrum Medycznego UROLOG sp. j.
W momencie rejestracji otrzymacie Państwo dokładne informacje na temat dokumentów które należy przedłożyć, oraz o sposobie przygotowania się do badań diagnostycznych i zabiegów operacyjnych.

 

UWAGA

Pacjenci zgłaszający się do Poradni i Oddziałów Jednodniowych w ramach NFZ zobowiązani są do okazania skierowania oraz dowodu osobistego. W przypadku braku skierowania pobierana będzie opłata za wizytę prywatną.

 

Prosimy także o przemyślaną rejestracje na wizyty oraz badania !!!

Konsekwencją niestawiania się na umówiony termin są wydłużające się kolejki oraz uniemożliwienie innym pacjentom szybkiego skorzystania z pomocy lekarskiej. Proszę pamiętać, że odwołanie wizyty jest obowiązkiem ustawowym pacjenta: art. 20 ust. 9 „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

Wizytę można odwołać telefonicznie, przez wiadomość SMS lub osobiście.

 

Dokumenty do pobrania:

Specjalistyczne Centrum Medyczne Wiśniowa Clinic © 2017Wykonanie: